BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
search
  • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Marka : KODLAB YAYIN


Fiyatlar

Kodlab Yayıncılık ₺31,50 Kargo: ₺21,00 Siteye Git 8 ay önce

Bugünün yöneticileri, liderleri, girişimcileri ve bilgi çalışanları, yenilikçi teknolojilerin, medyanın, ağların, platformların, hizmetlerin ve cihazların gücünü nasıl kullanacaklarını bilmelidir. Günümüzde bireyler üç yıl önce veya belki üç ay önce kelime dağarcığımızın parçası olmayan terimlere ve becerilere ihtiyaç duyabiliyor. “Yönetim İçin Bilgi Teknolojileri Ve Yönetim Bilişim Sistemleri” kitabı günümüzün en önemli bilgi teknolojileri ve bilişim sistemleri trendleri güncel kapsamda sunmaktadır. Kitapta yönetsel amaçlara ve hedeflere ulaşmak için son iş teknolojilerinin kullanımını kavrayabilmek için önemli vurgular yapılmıştır.


Her bölüm, işletmelerin üretkenliği ve verimliliği nasıl artırabileceği, iletişimi ve işbirliğini nasıl geliştirebileceğini ve bilgi teknolojileri kullanımı yoluyla rekabet avantajı sağlama yönünde bilgiler içermektedir. Ayrıca bölümlerde, gerçek küresel işletmelerin, kârlılıklarını artırmak, pazar payını kazanmak, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve günlük operasyonlarını yönetmek için teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanırken gerekli kavramsal bilgi teknolojileri ve bilişim sistemleri kültürü oluşturulmaya çalışılmıştır.


“Yönetim İçin Bilgi Teknolojileri Ve Yönetim Bilişim Sistemleri” kitabı özellikle lisan ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilere tüm iş alanlarında, mevcut veya gelecekteki işlerinde uzmanlaşmak ve kuruluşlarının başarısını sağlamak için bilgi teknolojilerini ve bilişim sistemlerini nasıl kullanacaklarını hakkında bilgi vermektedir. Başka bir deyişle kitap, bilgi sistemlerinin modern iş girişimleri için nasıl bir temel oluşturduğunu belirlemektedir. Bununla birlikte yalnızca bilgi teknolojisi kavramlarını öğrenmek değil, iş süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için bu kavramlarını vurgulamaktadır.

• Bilgi Teknolojileri Ve Mimarisi
• Bilgi Teknolojileri Altyapıları
• Bilgi Nedir?
• Bilgi Yönetimi
• Bilgi Yönetiminin Basamakları
• Bilgi Yönetimi ve İş Zekâsı
• Veri Yönetimi
• Veritabanı Yönetimi
• Bulut Teknolojisi
• Veritabanı Yönetim Sistemleri
• Veri Ambarı ve Veri Madenciliği
• Bilişim Sistemleri
• Bilgi Sistemleri Ve Bilgi Teknolojileri
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Yönetim Bilişim Sistemleri Sınflandırması
• Kurumsal Bilişim Sistemleri
• E-İş ve E-Ticaret
• Karar Destek Sistemleri
• İstatistiksel Karar Teorisi
• Süreç Yönetimi
• Süreç Yönetimi Uygulamaları
• Sağlık Bilgi Sistemleri
• Bilgi Sistemi Geliştirme, Uygulama ve Proje Yönetimi

Son Baktığınız Ürünler